ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑΤΤΟΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:00 με 16:00

ΤΡΙΤΗ: 12:00 με 16:00

ΠΕΜΠΤΗ: 12:00 με 16:00

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ PIERCING

ΤΕΤΑΡΤΗ: 12:00 με 16:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:00 με 16:00

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1 ΜΗΝAΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑΤΤΟΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:00 με 16:00

ΤΡΙΤΗ: 12:00 με 16:00

ΠΕΜΠΤΗ: 12:00 με 16:00

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ PIERCING

ΤΕΤΑΡΤΗ: 12:00 με 16:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:00 με 16:00

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1 ΜΗΝAΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑΤΤΟΟ​

ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:00 με 16:00

ΤΡΙΤΗ: 12:00 με 16:00

ΠΕΜΠΤΗ: 12:00 με 16:00

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 ΜΗΝΕΣ